„Ludzie działający muszą nadawać pewien kierunek swoim pracom, a ludzie współdziałający
ze sobą muszą ponadto osiągać pewien poziom zgody w tym zakresie”
 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele gwarantują stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i talentów dziecka, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości, kształtowania uzdolnień.

 

Dyrektor:  Jolanta Paftel - nauczyciel dyplomowany

   Do czasu powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola  zarządzała 14 lat placówkami publicznymi.   W latach  2006-2016 była dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku.                          

   Jest nauczycielem dyplomowanym z 37-letnim stażem pracy. Ukończyła Uniwersytet Białostocki na kierunku edukacja wczesnoszkolna. Odbyła również studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: kształcenia zintegrowanego, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, nadzoru pedagogicznego. Jest absolwentką Collegium Civitas w Warszawie, gdzie w 2013r. ukończyła Studia podyplomowe  lidera  Oświaty.

W 2009 roku otrzymała Medal  Komisji Edukacji Narodowej za długoletnią służbę w oświacie.

Interesuje się  psychologią, muzyką  oraz  turystyką.


Beata Barszczewska nauczyciel mianowany.
    Jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - osoba ciepła, miła, uśmiechnięta i otwarta na potrzeby dzieci. W swojej pracy skupia się na zajęciach ruchowych dopełniając je elementami muzyki. Dbając o prawidłowy rozwój dzieci stara się zawsze dobierać odpowiednie zajęcia do wieku i rozwoju dziecka. 


Dorota Brzozowska - nauczyciel dyplomowany.

   Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej i Akademii Bydgoskiej. Posiada ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest osobą życzliwą, pogodną, szybko zyskującą  sympatię dzieci, równocześnie konsekwentną i wymagającą dzięki tym atutom dzieci szybko zyskują poczucie bezpieczeństwa. W 2018 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


Beata Dramińska - nauczyciel mianowany. 
    Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W swoim dorobku pracy uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach  mających na celu podnoszenie kwalifikacji w edukacji przedszkolnej. Dbając o prawidłowy rozwój wychowanków stara się organizować ciekawe i kreatywne zajęcia odpowiednio do wieku i rozwoju dziecka. Jest osobą miłą, ciepłą, uśmiechniętą a każdy dzień z dziećmi jest dla niej nowym wyzwaniem, inspiracją i bodźcem do dalszej owocnej pracy.


Anna Kłusek - nauczyciel dyplomowany. 
   Ukończyła Wyższe Studia Magisterskie  na wydziale pedagogiki ogólnej - Pedagogikę Przedszkolną, Wczesnoszkolną oraz Organizację i Zarządzanie Oświatą. Pragnąc jak najlepiej wspomagać rozwój i aktywność dziecka w wieku przedszkolnym wciąż podnosi swoje kwalifikacje  uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia, lubiącą i ceniącą swoją pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym. W 2018 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


Ewa Dylewska - nauczyciel dyplomowany.

    Jest osobą ciepłą, bardzo pogodną i pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Jest absolwentką studiów na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną. Ukończyła kurs metodyczny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym oraz zdając  First Certificate in English (FCE). Swoim zainteresowaniem do języka angielskiego chce zarazić dzieci. Ponadto ukończyła kurs doskonalący pt. „Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej”. Problem SI jest bardzo powszechny, dlatego wciąż pogłębia swoją wiedzę by móc skutecznie pomagać i pracować z dziećmi z zaburzeniami. Zdobywając certyfikat programu CMC- Children Masssaging Children, planuje pracować tą metodą ze swoimi wychowankami by oswajać dzieci z dotykiem, a przede wszystkim nauczyć świadomości własnego ciała, uspokajać i obniżać poziom agresji. W swojej pracy szczególnie zwraca uwagę na odkrywanie i rozwijanie potencjału drzemiącego w każdym dziecku. 


Magdalena Szaraniec - nauczyciel mianowany.

   Jest absolwentką studiów magisterskich o kierunku "Pedagogika Resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny" na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe o specjalności "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej". Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i konferencjach. Jest osobą uśmiechniętą, bardzo otwartą i cierpliwą, ale jednocześnie konsekwentną w wychowywaniu i nauczaniu dzieci. Dostrzega potrzeby swoich wychowanków, motywuje dzieci do rozwoju oraz przekazuje pozytywne wzory zachowań


Marzena Skrzecz - nauczyciel dyplomowany.

  Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestniczyła w wielu szkoleniach podnoszących kwalifikację nauczyciela. Jest osobą miłą, ciepłą, cierpliwą, opanowaną i bardzo uczynną. Dąży do respektowania przyjętych zasad. Jej priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci. Interesuje się psychologią, muzyką i sportem. W 2020 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.


 Monika Gmochowska-Motrycz - nauczyciel kontraktowy.

   Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach. Jest osobą życzliwą, ciepłą, serdeczną  i cierpliwą w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Uważa, że każde dziecko jest najważniejsze i trzeba dbać o jego rozwój edukacyjny i emocjonalny.