Zakres działań wynikających z koncepcji pracy przedszkola na rok  szkolny 2023/2024:

Realizacja priorytetów w zakresie realizacji koncepcji pracy przedszkola na rok szk. 2023-2024 jest realizowana pod hasłem:
   - „SPORT TO ZDROWIE”

            

- „MOJA RODZINA

                           

Zgodnie z priorytetami są opracowywane przez nauczycieli sposoby realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.