Opłaty za żywienie dziecka :

12 1030 1508 0000 0005 5026 1065

Koszt żywienia dziecka na cały dzień wynosi 15,00 zł  w tym jest :

Śniadanie 3,50 zł,

Obiad 8,00 zł ,

Podwieczorek 3,50 zł.


 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 169

84 1240 6074 1111 0011 0012 9761

Bank Pekao S.A.

Dobrowolna składka zadeklarowana przez Rodziców. 

 

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

 

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 6:30 do godziny 17:00.

 

 

 Zmiana opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 września 2017 r.

Informujemy że, opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st warszawy reguluje uchwała dostępne na stronie : zakładka "Zarządzenia i uchwały "

 
http://bip.warszawa.pl/default.htm