Przedszkole Nr 169 w Warszawie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Są one podzielone na pięć grup:

Grupy wiekowe:


Grupa I:   3-latki
nauczycielki: Jolanta Paftel, Ewa Dylewska

Grupa II:  4 - latki
nauczycielki: Marzena Skrzecz, Beata Dramińska

Grupa III:  4, 5 - latki

nauczycielki: Magdalena Szaraniec, Beata Dramińska

Grupa IV:   5 - latki

nauczycielki Anna Kłusek, Monika Gmochowska-Motrycz

Grupa V:   5, 6 - latki

nauczycielkiBeata Barszczewska, Dorota Brzozowska

 

Statut Przedszkola nr 169

 

Godziny dostępności nauczycieli

 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej