Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Przedszkole Nr 169 w Warszawie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Są one podzielone na pięć grup:

Grupy wiekowe:


Grupa I:   3-latki
nauczycielki: Jolanta Paftel, Anna Kłusek, Ewa Dylewska

Grupa II:  3, 4 - latki
nauczycielki: Magdalena Szaraniec

Grupa III4 - latki

nauczycielki: Beata Barszczewska, Monika Gmochowska-Motrycz

Grupa IV:   5 - latki

nauczycielki Dorota Brzozowska, Ewa Dylewska 

Grupa V:   6 - latki

nauczycielkiMarzena Skrzecz, Beata Dramińska

 

Statut Przedszkola nr 169