Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

Przedszkole Nr 169 w Warszawie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Są one podzielone na pięć grup:

Grupy wiekowe:


Grupa I:   3-latki
nauczycielki: Ewa Gałach , Jolanta Paftel

Grupa II:  3, 4 - latki
nauczycielki: Dorota Brzozowska, Monika Gmochowska- Motrycz 

Grupa III4 , 5 - latki

nauczycielki: Ewa Dylewska, Beata Barszczewska

Grupa IV:   5, 6 - latki

nauczycielki Beata Dramińska, Marzena Skrzecz

Grupa V:   6- latki

nauczycielki: Anna Kłusek, Magdalena Szaraniec

 

Statut Przedszkola nr 169