GRUPA 1

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

Czerwiec

Kogo spotkała papuga?

         uczy się nazw dni tygodnia

         poznaje cechy charakterystyczne pustyni i mieszkających tam zwierząt,

         rozwiązuje zagadki słowne,

         cierpliwie oczekuje na swoją kolej wypowiedzi

         samodzielnie zakłada i zdejmuje ubranie, obuwie

 

Czym podróżujemy?

         rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe i powietrzne,

         segreguje pojazdy wg wielkości,

         rozumie pojęcia wolno – wolniej,

         aktywnie uczestniczy w zabawie,

         bawi się zgodnie z innymi  dziećmi,

         wypowiada się na temat wysłuchanej treści,

         prawidłowo posługuje się przyborami do rysownia.

 

 Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i powietrze?

         zna charakterystyczne cechy lata, wie jak się ubrać latem,

         uczestniczy w zabawach badawczych związanych z powietrzem,

         wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu,

         poznaje hymn i barwy narodowe,

         rozpoznaje kontur mapy Polski,

 

Wakacje

         rozumie pojęcie wakacje

         zna charakterystyczne cechy lata,

         rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw,

         potrafi na dłużej skupić uwagę,

         cieszy się podczas wspólnej zabawy z dziećmi,

         łączy obrazek z cieniami,

         wypowiada się na forum grupy,

         dzieli się zabawkami z innymi dziećmi.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Maj

Gdzie jest kraina fantazji? (2 tydzień)

spożywanie posiłków: prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,

udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

doskonalenie uwagi i koncentracji,

prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe,

rozwijanie motoryki małej,

   • zachęcanie do aktywności dzieci nieśmiałych,

rozwijanie myślenia,

podawanie swojego imienia i nazwiska,

nieprzeszkadzanie innym podczas zabawy,

podejmowanie prób wspólnych zabaw,

wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;

 

O czym opowiada Biedronka?

rozpoznawanie charakterystycznych elementów środowiska łąki,

próby rozpoznawania i nazywania zwierząt występujących na łące,

• formułuje wypowiedzi na podstawie wysłuchanego wiersza,

• klasyfikuje i przelicza elementy,

• doskonali sprawność manualną, posługuje się nożyczkami,

doskonalenie pamięci, rozwijanie ekspresji ruchowej, czerpanie radości ze wspólnej zabawy przy muzyce,

• ćwiczy pamięć wzrokową, łączy identyczne obrazki w pary;

 

Kogo kocham, kto mnie kocha?

utrwalenie pojęć określających relacje rodzinne,

opowiadanie o członkach swojej rodziny, podawanie ich imion,

• prawidłowo wskazuje i nazywa części ciała,

• próbuje rozpoznawać i nazywać emocje, rozumie znaczenie okazywania miłości najbliższym,

• opowiada o zajęciach i pracy zawodowej rodziców,

• rozwija pamięć poprzez recytację wierszyków

• pokonuje nieśmiałość, poprzez udział w występach,

uważne słuchanie tekstu recytowanego przez nauczyciela,

rozwijanie motoryki małej;

 

O czym marzą dzieci?

· rozumie, czym są marzenia, i potrafi o nich opowiadać,

· zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi je wykorzystać w codziennych czynnościach,

· porównuje wysokość osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie związane z dorastaniem,

· obdarza innych uwagą, potrafi ocenić ich zachowanie w kategoriach dobra i zła,

· zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu,

· rozwija swoje poczucie przynależności do grupy, 

· kształtowanie poczucia własnej wartości;

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Kwiecień

Jakie są kolory tęczy?

·           obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,

·           słucha wiersza i odpowiada na pytania związane z treścią,

·           rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy,

·           usprawnia małą motorykę,

·           łączy w pary dwa obrazki w tych samych kolorach,

·           próba odpowiadania na pytania związane z treścią.

 

Dlaczego powietrza nie widać?

·           wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych,

·           poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,

·           wskazuje przedmioty, które można napełnić powietrzem,

·           obserwuje chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia,

 

Do czego są skrzydła?

·           poznaje wybrane gatunki ptaków i ich wiosenne zwyczaje,

·           prowadzi obserwacje ptaków na powietrzu,

·           klasyfikuje elementy, stosuje określenia małodużo,

·           poznaje wybrane pojazdy powietrzne,

·           doskonali sprawność i koordynację ruchową,

·           określa kierunki i miejsca na kartce,

·           próbuje samodzielnie się ubrać.

 

Gdzie jest kraina fantazji? (1 tydzień)

·           słucha bajek i rozpoznaje ich bohaterów,

·           uczy się z  korzystać z książek, rozumie potrzebę szanowania książek,

·           doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania,

·           prawidłowo stosuje zwroty grzecznościowe,

·           rozwijanie motoryki małej,

·           zachęcanie do aktywności dzieci nieśmiałych, 

·          rozwijanie myślenia

  

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

Marzec

Jak woda kapie, dzwoni i gra?

• dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

• nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięsni dłoni,

• Maszerowanie w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku

• Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

• Nieprzeszkadzanie innym podczas zabawy: podejmowanie próby wspólnych zabaw

Kogo spotkamy nad wodą?

· Rozpoznaje zwierzęta wodne i charakterystyczne cechy ich wyglądu.

· Naśladuje odgłosy przyrody, słucha muzyki

· Rozwija wyobraźnię, tworząc prace plastyczno-techniczne i konstrukcyjne.

· Uczestniczy w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie

Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

· Słucha tekstu literackiego,

· Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.

· Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.

· ćwiczy narządy mowy podczas naśladowania głosów zwierząt,

· Rozumienie, że nie można zwierzętom zadawać bólu

Kogo zmoczył wielkanocny zajączek(temat na dwa tygodnie)

· poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne

· uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski

· wzmacnia więź emocjonalną z członkami rodziny

 

· doskonali umiejętność rozumienia i stosowania określeń dotyczących położenia w przestrzeni

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

Luty 2021r.

Gr. I

Temat kompleksowy:  W kosmosie

· rozwijanie zainteresowań poznawczych tematyka kosmosu,

· przelicza w możliwym dla siebie zakresie

· kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami

· doskonalenie umiejętności kolorowania

· rozwijanie logicznego myślenia

· rozwijanie percepcji słuchowej

Temat kompleksowy:  Kogo spotkam na balu?

·  Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

·  Zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania. 

·  Utrwala znajomość kolorów, grupuje elementy wg koloru

 

Temat kompleksowy:  Gdzie jest kraina czystości?

· Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia

· Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu

· Posługuje się określeniami długi, krótki

· Stara się przewidywać skutki swojego zachowania

· Kształtowanie czynności samoobsługowych: zakładanie, zdejmowanie kurtek , butów…

 

Temat kompleksowy:  Kto jest zdrowy jak ryba?

· Wdrażanie do zgodnej zabawy, stosowanie zwrotów grzecznościowych

· Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach

· Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu

· rozumie konieczność korzystania  z pomocy lekarza podczas chorób

· Integruje się z grupą

· Słucha wiersza i udziela odpowiedzi na zadane pytania

· rozwija sprawność manualne

· doskonali czynności samoobsługowe

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

Styczeń 2021r.

Gr. I

Temat kompleksowy: Zima dobra czy zła?

·         Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

·         Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu

·         Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę

·         Uczestniczenie we wspólnych zabawach

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy

·         Wdrażanie do zgodnej zabawy, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

·         Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw na dworze.

·         Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw zimowych dzieci oraz sportów jakie można uprawiać zimą.

·         Umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania, stosownie do pogody.

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych: zakładanie, zdejmowanie kurtek , butów…

 

Temat kompleksowy: Kocham Babcię, kocham dziadka

·         Nazywanie członków swojej rodziny i opowiada co z nimi lubi robić :mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek,

·         Zna imiona członków rodziny.

·         Okazywanie szacunku osobom starszym

·         Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji

·         Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Temat kompleksowy:  Mokre czy suche? 

  • ·         Uczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach,

    ·         Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami,

    ·         Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw,

    ·         Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin,

    ·         Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

 

Grudzień 2020r.

 

 Gdzie jest gorąco i pachnąco?

· poznawanie czynności, jakie wykonuje kucharz, zwrócenie uwagi na ubiór tej osoby

· wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów; uczestniczenie w zabawach organizowanych przez n-la; powtarzanie z pamięci rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem

 

Kiedy jest nam ciepło i miło?

• nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.

· doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.

· poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

· poznaje określenie krótki-długi

O czym marzy pierwsza gwiazdka? (temat na dwa tygodnie)

• poznaje urządzenia elektryczne: odkurzacz

• poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.

• wykonuje ozdoby świąteczne

•nazywanie barw podstawowych

• rozpoznaje i nazywa części garderoby

· recytowanie indywidualnie i zbiorowo krótkich wierszy

 

Witamy Nowy Rok

•poznaje tradycje noworoczne

•uczestniczy w zabawach w rytm muzyki oraz powtarza prosty układ taneczny

• kształtowanie pamięci

· wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu