Skład Rady Rodziców

Przedszkola nr 169

rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Beata Chorąży

Skarbnik: Anna Ziółkowska

Sekretarka: Małgorzata Wesołowska


Dyrektor Przedszkola nr 169 w Warszawie informuje o wyznaczeniu na

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pana Tomasza Capika

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:

 

iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl