GRUPA 4

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 

PRZYJACIELE W PRZEDSZKOLU

·         wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji 

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·         kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie kontraktu grupy

·         wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

·         kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

JESTEŚMY BEZPIECZNI

·         wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·         kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)

·         wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)  

RAZEM SIĘ BAWIMY

·         wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych

·         kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·         kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)  

·         wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy 

·         aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych

RÓŻNI LUDZIE TO MY

·         kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

·         budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

·         kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych

·         budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych

·         kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

·         poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o” poznanie obrazu graficznego liczby „I”