Dyrektor Przedszkola nr 169 w Warszawie informuje o wyznaczeniu na

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pana Tomasza Capika

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:

iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA