Programy wychowania przedszkolnego  przyjęte do realizacji w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2023-2024
 1. Programy dopuszczone do użytku przez MEN:

"Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe" - Monika Chludzińska wyd. Nowa Era

- "Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Zielińska. Wydawnictwo WSIP

- "Rozwój - wychowanie - edukacja" A. Stalmach-Tkacz, K. Mucha, wyd. Nowa Era

2. Programy własne opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

- „Akademia malucha”  program adaptacyjny

- „Przyjaciele natury” program edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

- "Z językiem angielskim za Pan Brat" - program nauczania języka angielskiego

- "Z językiem polskim za Pan Brat" - program nauczania języka polskiego

- "Sam na scenie" - program recytatorski

- "Program niwelowanie agresji"

3. Plany pracy zajęć dodatkowych opracowanych w oparciu o podstawę programową:

„ Plan nauczania języka angielskiego w przedszkolu”
 „Plan gimnastyki korekcyjnej”

„ Plan zajęć umuzykalniających w przedszkolu”