Logopeda  Barbara Stachowska , Katarzyna Salwa
Plan ćwiczeń logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Logopeda w naszym przedszkolu realizuje własny program autorski pt. „ Terapia logopedyczna z elementami metody Weroniki Sherborne i Poula Dennisona, z wykorzystaniem wiersza z polskiej literatury dziecięcej” oraz program Bożeny Dittfeld "Spróbujmy mówić razem" zawierający metody i techniki wspierające terapię mowy.

 

 1. Diagnoza i terapia – praca indywidualna z dziećmi
  1. obserwacje dzieci i przeprowadzenie badań przesiewowych
  2. badanie sprawności narządów mowy
  3. diagnozowanie zaburzeń mowy
  4. organizacja terapii indywidualnej
  5. współpraca z psychologiem i innymi specjalistami
  6. prowadzenie dokumentacji
 2. Profilaktyka – praca z grupa
  1. prowadzenie ćwiczeń profilaktycznych także w formie zajęć otwartych dla nauczycieli
 3. Współpraca z nauczycielami
  1. przedstawienie nauczycielom list dzieci do terapii indywidualnej
  2. przedstawienie zaleceń dla dzieci niewymagających terapii indywidualnej
  3. przygotowanie zestawów ćwiczeń do wykorzystania przez nauczycieli
 4. Współpraca z rodzicami
  1. przygotowanie materiałów dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu
  2. konsultacje indywidualne
  3. warsztaty szkoleniowe.