Przedszkole Nr 169 w Warszawie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Są one podzielone na pięć grup:

Grupy wiekowe:


Grupa I:   3-latki
nauczycielki: Marzena Skrzecz , Ewa Gałach , Jolanta Paftel

Grupa II:  3, 4 - latki
nauczycielki: Dorota Brzozowska, Anna Kłusek

Grupa III4 , 5 - latki

nauczycielki: Monika Gmochowska- Motrycz , Barbara Stachowska

Grupa IV:   5 - latki

nauczycielkiBeata Barszczewska, Katarzyna Piechocka

Grupa V:   5 , 6- latki

nauczycielki: Beata Dramińska, Magdalena Szaraniec