GRUPA 5 

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Marzec 2021

Grupa 5 

Ziemia  - błękitna planeta

1.      Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole.

2.      Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem.

3.      Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata.

4.      Odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych.

5.       Poznanie litery „g”, „G”

6.      Zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara.

Dookoła świata

1.      Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych.

2.      Wzbogacanie słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic.

3.       Poznawanie kontynentów oraz państw.

4.      Doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie

5.       Poznanie litery „ł”, „Ł”.

6.      Wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach.

Wyprawa w kosmos

1.      Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej.

2.      Kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie.

3.      Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”.

4.      Rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter.

5.       Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami .

6.      Doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter.

Chronimy przyrodę

1.      Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami.

2.      Budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody.

3.      Kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji.

4.      Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

5.      Doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”.  

6.      Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUPA 5

Luty

W krainie muzyki

Kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo – ruchowo - wzrokowej. Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką, jest wartościowe i może sprawiać przyjemność. Poznanie drukowanej i pisanej litery „r,R”. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, czytania globalnego.

 

Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do muzyki, ruchu i plastyki. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, stosowania w praktyce znaków matematycznych „<, >, =”.  Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji. Wyrabianie sprawności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych.

W teatrze

Doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni. Poszerzenie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych. Wprowadzenie znaków „+,-„. Poznanie litery „w, W”. Ćwiczenia w popisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci.

Mali artyści to my!

 

Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem. Poznanie litery „z, Z”. Wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania. Wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania.

 

 

 

 

 

Styczeń 2021

Nowy Rok - mija czas….

1.      Poprawnie posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy).

2.      Czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter.

3.      Ćwiczy umiejętności właściwego planowania czasu.

4.      Uważnie słucha innych, unika ich oceniania.

5.      Rozpoznaje drukową i pisaną literę „B”, „b”

6.       Zna zapis cyfrowy liczby 9.

7.      Wzbogaca wiedzę na temat zmiany czasu, z zaciekawieniem ogląda film edukacyjny.

 

Zimowa olimpiada przedszkolaków

1.      Sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami – wycinanie po liniach różnego kształtu.

2.      Rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną litery „C”, „c”.

4.      Rozwija umiejętność pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter.

5.      Doskonali przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów(o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo).

6.      Wyrabia nawyki prozdrowotne.

 

Z pamiętnika babci i dziadka

1.      Korzysta z zasobów Internetu w celu poznania historii zawodów i atrybutów olimpijskich.

2.      Rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną literę „N”, „n”.

4.      Rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.)

5.      Sprawnie posługuje się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

6.      Kształtuje uczucie przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków.

7.      Wzmacnia więzi rodzinne poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości.

 

Eksperymenty z wody i śniegu

1.      Samodzielnie przygotowują przybory i materiały do zajęć.

2.      Rozwija ciekawość poznawczą oraz chęć odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie.

3.      Rozpoznaje drukowaną i pisaną literę „P”, „p”.

4.      Z zainteresowaniem ogląda eksperymenty przedstawione przy pomocy zasobów Internetu.

5.      Rozwija umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania.

6.      Kształtuje umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. 

 

 

Grudzień

 

Jak być dobrym dla innych?

Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Poznanie drukowanej i pisanej litery „y”. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, czytania globalnego.

 

To ważna sprawa – mamy swoje prawa

Pogłębienie  wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. Uświadomienie dziecku, że jeśli ma do czegoś prawo, to ma też obowiązek. Udział w zajęciach o emocjach w Ogrodzie Jordanowskim. Przygotowywanie występów świątecznych (nauka wierszy, piosenek). Poznanie znaków „>, <, =”.

 

Boże Narodzenie

Poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania. Kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy. Kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami  Bożego Narodzenia, szanowanie domowni­ków, ich przyzwycza­jeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.