GRUPA 3

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: MARZEC 2021

 

Krąg tematyczny: Odkrywamy tajemnice Ziemi

• dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

• rozwijanie mowy i myślenia

• posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin

• rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów

Krąg tematyczny: Kosmiczne przygody

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)

• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Krąg tematyczny: Mali ekolodzy

• przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

• budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)

• budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

LUTY 2021 R.

HEJ, HEJ CO TO GRA?

• wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańce i pląsy)

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

 

MALUJEMY ŚWIAT

• budowanie czynnego i biernego słownictwa związanego ze sztuką (malarstwo, rzeźba, rękodzieło, nazwy zawodów)

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i technicznych

 

ZAPROSZENIE DO TEATRU

• rozwijanie zainteresowania pracą zawodową ludzi dorosłych (zawo­dy związane z teatrem, tj. aktor, reżyser, pisarz, choreograf)

• budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka, związanego z teatrem

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych

 

DZIECI WSPANIALI ARTYŚCI

• budowanie zainteresowania dziecka językiem ojczystym

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• rozwijanie kreatywności – inspirowanie do wymyślania i przestrze­gania reguł gier matematycznych

• poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ 2021 R.

Z Panią Zimą wesoło mija czas

Ÿ  wdrażanie do uważnego słuchania

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej

Ÿ  wykorzystanie programu Powerpoint do tworzenia gotowych figur do pracy plastycznej

 

Zabawy z bałwankiem i śnieżynką

Ÿ  kształtowanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się podczas zabaw

Ÿ  rozwijanie umiejętności tworzenia zasad zabawy w grupie

Ÿ  rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Ÿ  rozwijanie umiejętności matematycznych (przeliczanie, kategoryzowanie)

 

Niespodzianka dla babci i dziadka

Ÿ  kształtowanie postaw prospołecznych

Ÿ  wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi

Ÿ  rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

Ÿ  kształtowanie myślenia matematycznego

Ÿ  wykorzystanie programu komputerowego do przetworzenia i wysłania filmu z przedstawienia dla Babci i Dziadka

 

Robimy eksperymenty

Ÿ  rozwijanie zainteresowania światem przyrody

Ÿ  rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

Ÿ  rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Ÿ  rozwijanie umiejętności matematycznych

Ÿ  oglądanie w aplikacji You tube różnych eksperymentów i próby ich powtórzenia 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze:

Grudzień 

Co to jest rodzina?

- ogląda film edukacyjny o drzewie genealogicznym w internecie

- wie, że bliskim okazuje się szacunek

- rozumie pojęcie i wartość rodziny

- zna i stosuje liczebniki porządkowe

- zna sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną

 

Robimy prezenty dla innych

- rozumie potrzebę pomagania

- doskonali sprawności manualne

- dostrzega układy symetryczne

- wykonuje prace techniczne

- tworzy i łączy elementy przygotowane w programie powerpoint

 

Boże Narodzenie

- Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.

- Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.

-  Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

- Opowiada o swojej rodzinie.

 

Zabawy z chustą animacyjną