GRUPA 2

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc luty

Jest woda – jest życie

Ÿ Poznanie uproszonego schematu obiegu wody w przyrodzie.

Ÿ Uczestnictwo w zabawach badawczych i poznanie właściwości wody.

Ÿ Poznanie znaczenia  wody dla człowieka, roślin i zwierząt.

Ÿ Poznanie środowiska wodnego i żyjących w nim zwierząt.

Ÿ Klasyfikowanie pojazdów ze względu na obszar poruszania.

Odpływamy w świat marzeń

Ÿ Nabywanie umiejętności oceny realność i prawdopodobieństwa zdarzeń.

Ÿ Formułowanie dłuższych wypowiedzi poprawnych językowo.

Ÿ Przekształcanie swojej myśli na obraz.

Ÿ Przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.

Ÿ Rozpoznawanie i poprawne nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Kolory i dźwięki wody

Ÿ Rozpoznawanie, nazywanie i naśladowanie dźwięków wody.

Ÿ Przeliczanie w zakresie od 1 do 6. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Ÿ Poznanie nowej techniki plastycznej – „mokre w mokrym”.

Ÿ Dostrzeganie rytmów i ich  kontynuowanie.

Ptaki zimą

Ÿ Dokarmianie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach.

Ÿ Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

Ÿ Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwie­rzętami, np. ptakami.

Ÿ Rozpoznawanie wy­branych zwierząt. Nazywanie charakterystycznych cech wyglądu, sposobu
   poruszania i odżywiania

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc styczeń

W drodze do gwiazd

- poznanie tradycji noworocznych

- nauka dni tygodnia i poznawanie nazw miesięcy

- oglądanie filmu animowanego za pośrednictwem youtube i technologii bluetooth („kino domowe”)

- poznawanie nowych pojęć (przestrzeń kosmiczna, Układ Słoneczny

 

Przysmaki z babcinego garnuszka

- poznanie pojęcia naczynia kuchenne i ich przeznaczenia

- nazywanie różnych produktów spożywczych i ich smakowanie

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami.

- określanie zasad zdrowego żywienia
- przygotowanie niespodzianki dla najbliższych

-  śpiewanie piosenek z podkładem muzycznym udostępnionych ze smatfona przez bluetooth

 

Zimowe wieczory w świetle lampki

- wymienianie nazw zimowych miesięcy i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- poznanie pojęć: autor, ilustrator, biblioteka

- słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury (wykorzystanie technologii bluetooth)
-
obserwowanie światła i rozumienie zjawiska powstawania cienia

- dostrzeganie i tworzenie rytmów, ćwiczenie posługiwania się  liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

 

Gdy śnieg pada

- wymienianie nazwy zimowych miesięcy i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- podziwianie i porównywanie obrazów o tematyce zimowej

- nazywanie sportów zimowych i sprzętów potrzebnych do ich uprawiania

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

- dostrzeganie rymów i układanie rymowanki. Przeliczanie wyrazów w zdaniach.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na mc grudzień

W naszym magicznym kręgu

·         Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.

·         Odgrywa role w zabawach dramowych.

·         Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.

·         Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.

·         Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.

 

Guzikowy świat

·         Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.

·         Określa temperaturę powietrza.

·         Potrafi wypowiadać się na temat utworu literackiego

·         Klasyfikuje elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.

 

Opiekunowie zwierząt

·         Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym.

·         Prowadzi obserwacje przyrodnicze.

·         Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy.

·         Poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt.

·         Uczy się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki.

·         Przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność.

 

Rozświetlona choinka

·         Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.

·         Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.

·         Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.

·         Opowiada o swojej rodzinie.

·         Poznaje regionalną sztukę świąteczną.