GRUPA 1

Kontakt mailowy grupy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

Marzec

Jak woda kapie, dzwoni i gra?

• dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

• nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięsni dłoni,

• Maszerowanie w rytm muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku

• Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

• Nieprzeszkadzanie innym podczas zabawy: podejmowanie próby wspólnych zabaw

Kogo spotkamy nad wodą?

· Rozpoznaje zwierzęta wodne i charakterystyczne cechy ich wyglądu.

· Naśladuje odgłosy przyrody, słucha muzyki

· Rozwija wyobraźnię, tworząc prace plastyczno-techniczne i konstrukcyjne.

· Uczestniczy w zabawach angażujących kilka zmysłów jednocześnie

Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?

· Słucha tekstu literackiego,

· Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.

· Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.

· ćwiczy narządy mowy podczas naśladowania głosów zwierząt,

· Rozumienie, że nie można zwierzętom zadawać bólu

Kogo zmoczył wielkanocny zajączek(temat na dwa tygodnie)

· poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne

· uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski

· wzmacnia więź emocjonalną z członkami rodziny

 

· doskonali umiejętność rozumienia i stosowania określeń dotyczących położenia w przestrzeni

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

Luty 2021r.

Gr. I

Temat kompleksowy:  W kosmosie

· rozwijanie zainteresowań poznawczych tematyka kosmosu,

· przelicza w możliwym dla siebie zakresie

· kształtowanie umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami

· doskonalenie umiejętności kolorowania

· rozwijanie logicznego myślenia

· rozwijanie percepcji słuchowej

Temat kompleksowy:  Kogo spotkam na balu?

·  Rozwija zainteresowanie książkami, z uwagą słucha utworów literackich.

·  Zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania. 

·  Utrwala znajomość kolorów, grupuje elementy wg koloru

 

Temat kompleksowy:  Gdzie jest kraina czystości?

· Dostrzega znaczenie wody w utrzymaniu higieny osobistej i czystości otoczenia

· Wie, jak dbać o zęby i że należy poddawać je leczeniu

· Posługuje się określeniami długi, krótki

· Stara się przewidywać skutki swojego zachowania

· Kształtowanie czynności samoobsługowych: zakładanie, zdejmowanie kurtek , butów…

 

Temat kompleksowy:  Kto jest zdrowy jak ryba?

· Wdrażanie do zgodnej zabawy, stosowanie zwrotów grzecznościowych

· Nabywa samodzielności w codziennych sytuacjach

· Wie, jak dbać o zdrowie i że należy poddawać się leczeniu

· rozumie konieczność korzystania  z pomocy lekarza podczas chorób

· Integruje się z grupą

· Słucha wiersza i udziela odpowiedzi na zadane pytania

· rozwija sprawność manualne

· doskonali czynności samoobsługowe

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC

Styczeń 2021r.

Gr. I

Temat kompleksowy: Zima dobra czy zła?

·         Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

·         Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu

·         Wie, jak pomagać ptakom przetrwać zimę

·         Uczestniczenie we wspólnych zabawach

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy

·         Wdrażanie do zgodnej zabawy, stosowanie zwrotów grzecznościowych.

·         Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw na dworze.

·         Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw zimowych dzieci oraz sportów jakie można uprawiać zimą.

·         Umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania, stosownie do pogody.

·         Kształtowanie czynności samoobsługowych: zakładanie, zdejmowanie kurtek , butów…

 

Temat kompleksowy: Kocham Babcię, kocham dziadka

·         Nazywanie członków swojej rodziny i opowiada co z nimi lubi robić :mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek,

·         Zna imiona członków rodziny.

·         Okazywanie szacunku osobom starszym

·         Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji

·         Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Temat kompleksowy:  Mokre czy suche? 

  • ·         Uczestniczy w zabawach badawczych i eksperymentach,

    ·         Wypowiada się na dany temat, mówi pełnymi zdaniami,

    ·         Współpracuje z grupą w czasie zajęć i zabaw,

    ·         Zna właściwości wody i jej funkcje w życiu zwierząt i roślin,

    ·         Rozpoznaje i nazywa pojazdy wodne.

 

Grudzień 2020r.

 

 Gdzie jest gorąco i pachnąco?

· poznawanie czynności, jakie wykonuje kucharz, zwrócenie uwagi na ubiór tej osoby

· wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów; uczestniczenie w zabawach organizowanych przez n-la; powtarzanie z pamięci rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem

 

Kiedy jest nam ciepło i miło?

• nazywa części garderoby. Wie, jak należy się ubierać zimą.

· doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania.

· poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

· poznaje określenie krótki-długi

O czym marzy pierwsza gwiazdka? (temat na dwa tygodnie)

• poznaje urządzenia elektryczne: odkurzacz

• poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne.

• wykonuje ozdoby świąteczne

•nazywanie barw podstawowych

• rozpoznaje i nazywa części garderoby

· recytowanie indywidualnie i zbiorowo krótkich wierszy

 

Witamy Nowy Rok

•poznaje tradycje noworoczne

•uczestniczy w zabawach w rytm muzyki oraz powtarza prosty układ taneczny

• kształtowanie pamięci

· wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu