Programy wychowania przedszkolnego  przyjęte do realizacji w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2020-2021
 1. Programy dopuszczone do użytku przez MEN:

- „Rozwój- Wychowanie – Edukacja. Program wychowania przedszkolnego Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha. Wydawnictwo Nowa Era.

- „ Zbieram poszukuję badam” Program wychowania przedszkolnego Dorota Dziamska, Marzena Buchnat Wydawnictwo Nowa Era

2. Programy własne opracowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

- „Akademia malucha”  program adaptacyjny

- „Przyjaciele natury” program edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Plany pracy zajęć dodatkowych opracowanych w oparciu o podstawę programową:

„ Plan nauczania języka angielskiego w przedszkolu”
 „Plan gimnastyki korekcyjnej”

„ Plan zajęć umuzykalniających w przedszkolu”