Zakres działań wynikających z koncepcji pracy przedszkola na rok  szkolny 2020/2021:

Realizacja priorytetów w zakresie realizacji koncepcji pracy przedszkola na rok szk. 2020-2021jest realizowana pod hasłem:
   - „Sport i zabawa to fajna sprawa”

    - „Wszyscy bardzo się lubimy i nikogo nie krzywdzimy”

Zgodnie z priorytetami są opracowywane przez nauczycieli sposoby realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.