Podstawowe założenia:       

Przedmiotem działalności placówki jest zapewnienie dzieciom: opieki, wychowania i nauczania w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, zgodnie z założeniami odpowiednich przepisów prawnych i statutu Przedszkola.