"Wrszawski Model Nauczania Języka Angielskiego"

 

Przedszkole nr 169 w Warszawie bierze udział w projekcie edukacyjnym Warszawskiego Modelu Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym, celem którego jest zwiększenie efektywności i skuteczności wdrażanych zmian systemowych w obszarze organizacyjnym i metodycznym proponowanych m.in. przez Fundację British Council oraz Uniwersytet Warszawski.

 

Przedszkole posiada i realizuje już swoje autorskie programy języka angielskiego oraz wypracowane rozwiązania w zakresie nauczania języka obcego. W projekcie m.in. dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie edukacji językowej posiadając jednocześnie efektywność i skuteczność potencjał organizacyjny oraz kadrowy.

 

Opiekę metodyczną nad pilotażem pełni samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacyjni Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, opiekę organizacyjną nad pilotażem pełni Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, partnerami kluczowymi są: - Fundacja British Council, Uniwersytet Warszawski.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

*Przedszkole zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć dodatkowych