W trakcie realizowanych zajęć programowych dominują metody pracy twórczej, aktywizujące wszystkie zmysły dziecka, wyzwalające jego potencjał twórczy. Wprowadzane innowacje pedagogiczne zawsze uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. W naszych planach pracy wyraźnie zaznaczamy, że osobowaść dziecka kształtuje się w toku jego własnej aktywności zgodnie z zasadą: 

Powiedz mi ... a zapomnę    Pokaż mi .... a zapamiętam    Pozwól mi działać .... a zrozumiem 

Realizacja tych zadań wynika z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku.

W roku szkolnym 2013/2014 dopuszczono do użytku program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" Wisławy Żaby Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej wspomagający realizację podstawy programowej.

Przedszkole uczestniczy w miejskim programie ekologicznym "Warszawa stolicą czystości". 

 

Ponad to w ramach codziennych zajęć realizujemy:
- aktywizujące metody i techniki pracy z dzieckiem min. z pedagogiki zabawy,
- zajęcia i zabawy relaksacyjno – integracyjne,
- wybrane aktywności ruchowe z metody „Ruch rozwijający dla dzieci” V. Sherbone,
- adaptacyjne programy własne i programy profilaktyczne we współpracy z gabinetami lekarskimi
i Strażą Miejską, Stołeczna Policją 
- wycieczki programowe typu lekcje w muzeum, zakładzie pracy itp.,
- autokarowe wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
- teatrzyki kukiełkowe i koncerty muzyczne w wykonaniu artystów scen,
- dzielnicowe wystawy plastyczne,
- występy w przeglądach artystycznych,
- uczestnictwo w spartakiadach dzielnicowych,
- zajęcia otwarte dla rodziców i uroczystości o charakterze spotkań rodzinnych.