Przedszkole usytuowane jest w warszawskiej dzielnicy Praga Północ przy ul. Namysłowskiej.Mieści się w piętrowym budynku otoczonym własnym odrębnym ogrodem.Do pełnienia funkcji placówki oświatowej powołane zostało 1 września 1959r.Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przeprowadzono modernizację wszystkich pomieszczeń przedszkola.
Placówka spełnia wymagane do prawidłowego funkcjonowania normy sanitarne i bhp.Wewnętrzny system wideofoniczny pozwala na bezpieczne odbieranie dziecka z przedszkola.Wnętrza są estetyczne i dostosowane odpowiednio do potrzeb małego dziecka. Przedszkole prowadzi działalnośc opartą na wypracowanej przez lata swojego istnienia tradycji. Jest placówką przyjazną dla dziecka i otwartą dla rodziców.

Misją Naszego Przedszkola Jest:

Wszechstronny rozwój dziecka - naszym celem 

Jego bezpieczeństwo - obowiązkiem 

Satysfakacja rodzica  - ambicją 

 

Kierunki działań placówki:

 

  • Edukacja dwujęzyczna

 

       Celem będzie przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania dzieci językiem angielskim, wzbudzanie motywacji do efektywnego uczenia się go i przygotowanie dzieci do swobodnego posługiwania się nim w przyszłości. Jednoczesna realizacja tych samych treści w dwóch językach pozwala na budowanie harmonijnego obrazu świata dziecka. Dziecko uczy się przede wszystkim o tym, co mu bliskie i znane.

 

Jako placówka chcemy zapewnić przedszkolakom codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno poprzez zajęcia edukacyjne i zabawy językowe prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, jak i poprzez udział w codziennych, naturalnych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem nauczycieli dwujęzycznych.

 

  • Akademia Malucha

 

      Zajęcia przygotowane  z myślą o tych dzieciach, które będą uczęszczały już wkrótce do przedszkola, w wieku 2,5-3 lat . Na zajęcia zaprasza się również rodziców, którzy chcieliby umożliwić swoim dzieciom kontakt z grupą  rówieśników, a jeszcze nie rozważają zapisania dziecka do przedszkola. Spotkania będą miały cykliczny charakter obejmujący zabawy plastyczne i językowe oraz aktywność ruchową. Oprócz tego będą to również doskonałe zajęcia adaptacyjne i sposób na:

– poznanie się z rówieśnikami i wspólną zabawę,
– zapoznanie się z przedszkolem  i nauczycielami,
– zapoznanie się ze społecznymi zasadami funkcjonowania w grupie.

 

  • Zastosowanie teorii inteligencji wielorakich i zabawy fundamentalne w przedszkolu

 

    Praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich polega na organizowaniu zabawy i nauki poprzez odwołanie się do różnych preferencji dziecka. Wielopłaszczyznowe rozwijanie potencjału dziecka w zakresie językowym, logiczno- matematycznym, ruchowym, muzycznym, wzrokowym, interpersonalnym i introspektywnym.

 

  • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne

 

      Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiurozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. W pracy tą metodą pedagog stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.