Piątek 17.04.2020

„W obłokach” – słuchanie opowiadania W. Widłaka – tekst w załączniku

 Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści, wyjaśnienie zjawiska przemieszczania się chmur na niebie, dostrzeganie konkretnych kształtów w papierowych chmurach. Przed zajęciem można umieścić w pokoju białe chmury w różnych kształtach, również tych przypominających przedmioty i zwierzęta z opowiadania (czajnik, lokomotywa, mrówkojad, pająk, parasol). Dzieci

uważnie słuchają opowiadania i odpowiadają na pytania dotyczące treści:

Co robili kaczka Katastrofa, pies Pypeć i Pan Kuleczka? Co przypominały chmury? Dlaczego chmury pędziły po niebie?

Po rozmowie czytamy wybrane fragmenty, a kiedy dzieci usłyszą, co bohaterowie widzieli na niebie, ustawiają się przy chmurce, która najbardziej przypomina wymienioną postać lub przedmiot.

„Niebo dniem i nocą” – oglądanie zdjęć w internecieukazujących piękno nieba w różnych porach dnia i nocą połączone z pracą plastyczną: stemplowaniem chmur i gwiazd. Pokazujemy zdjęcia ukazujące dzień i noc. Dzieci próbują określić różnice w wyglądzie nieba. Nazywają kolory i ciała niebieskie (księżyc, gwiazdy, w tym słońce). Następnie dzieci z pomocą rodziców wykonują zadanie:  na granatowej kartce rysują księżyc, na niebieskiej – słońce. Wycięte z ziemniaka stemple zanurzają w farbie (w żółtej – gwiazdy, w białej – chmury), a następnie odbijają na granatowej i niebieskiej kartce.

Pomoce: zdjęcia, albumy przedstawiające niebo dniem i nocą, żółta i biała farba, stemple z ziemniaków w kształcie gwiazd i chmur , kartka granatowa i niebieska

„Chmury i chmurki” – obserwacja nieba, rozwijanie wyobraźni i wzbogacanie słownictwa. Dzieci przez okno obserwują niebo i chmury. Przypominają sobie, co bohaterowie opowiadania widzieli na niebie, i same próbują dostrzec w chmurach znajome kształty, nazywają je. Obserwują przemieszczanie się chmur, ich wielkość i barwę. Wskazują również inne obiekty na niebie

(ptaki, owady, maszyny latające) i określają wysokość ich lotu, używając określeń:

wysoko – nisko

Leśna kołysanka” – zabawa relaksacyjno-oddechowa. Dzieci kładą się na podłodze, a na brzuchu umiesz-czają maskotkę misia. Włączamy spokojną muzykę relaksacyjną. Następnie wykonujemy ćwiczenia oddechowe: przy krótkim wdechu brzuch wraz z maskotką szybko unosi się, a przy długim wydechu powoli opada.

Dzieci obserwują podczas zabawy, jak misie, kołysząc się na ich brzuchach, „zasypiają”. Ćwiczenie oddechowe należy powtórzyć kilka razy. Następnie dzieci biorą misie w dłonie i spokojnie w rytm muzyki poruszają nimi w lewo i prawo. Na koniec zabawy dzieci odpoczywają do momentu zakończenia utworu muzycznego.

 

Pozdrowienia Ewa Dylewska