Scenariusz zajęć rytmicznych dla

dzieci 5-6 letnich (grupy starsze) !

20 -21 kwietnia

Powtórzenie i utrwalenie piosenek i zabaw wiosennych

W  kolejnych zajęciach powtarzamy i utrwalamy piosenki i zabawy z poprzednich zajęć. .

1Śpiewamy piosenkę  „Maszeruje wiosna” :

W czasie każdej zwrotki dzieci pokazują wszystkie elementy ruchowe tekstu jak w poprzednich zajęciach

W czasie refrenu  dodajemy kroki marszowe

Ponownie utrwalamy piosenkę z zabawą ruchowa

2.Śpiewamy piosenkę  „Promyk słońca wyjrzał zza chmury” :

W zwrotkach piosenki tworzymy zamkniętą parę – trzymamy się za obie ręce i obracamy się krokami chodzonymi ze zmianą obrotu w połowie zwrotki

W refrenie zatrzymujemy się i klaszczemy w dłonie wyrzucając do góry obie ręce na słowa „Wiosna”

Zabawę powtarzamy sprawdzając poziom nabytych przez dzieci umiejętności

3.W trzeciej części zajęć bawimy się z piosenką pt. ”Wiosna, narodziły się motyle” (Monika Kluza)

Utrwalamy linię melodyczną, słowa, rytm utworu oraz interpretację treści

4.Kończymy zabawą z wykorzystaniem kolorowych wstążek lub  chustek

Dzieci wykonują zabawę ruchową z wstążkami zgodną z tekstem piosenki wg ilustracji zabawy pod podanym linkiem na końcu scenariusza

Utrwalamy zabawę kilkakrotnie, w zależności od percepcji dziecka

5.Dla utrwalenia rytmu piosenki przypominamy zabawę z klaskaniem:

 

 Na tekst „Wiosna przyszłą już i zostanie z nami” - Dzieci wykonują klaskanie w dłonie do rytmu refrenu

Dzieci wykonują  rytmiczne uderzanie (klaskanie) rękoma  o kolana

Dzieci wykonują rytmiczne tupanie

Utrwalamy zabawę kilkakrotnie, w zależności od percepcji dziecka

 

Zajęcia jak zwykle  zajęcia kończymy  ćwiczeniami i zabawami relaksacyjnymi !.

Udanej nauki i zabawy !

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach !

Pozdrawiam

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki