Więcej informacji: Regulamin konkursu

 

 

Więcej informacji: http://zbieramto.pl/

 

 

Wniosek dla rodziców/opiekunów prawnych

zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą lub

służbach porządkowych realizujących

zadania publiczne w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

- prosimy do 09.04.2021r.

do godziny 12:00

na adres mailowy przedszkola

przesłać informację o chęci skorzystania z opieki.

Wniosek:

 

DRODZY RODZICE,

informujemy, że w zakładkach

EDUKACJA ZDALNA

dostępne są propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci.