Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Kierownik gospodarczy Agnieszka Kostanowicz

8.00 - 15.00

Dyrektor Jolanta Paftel 

wtorki 10:00- 10:30

czwartki 15:00- 15.30


              Informacja o wynikach naboru

na wolne  stanowisko pracy – sekretarka  w Przedszkolu nr 169 w Warszawie.
Uzasadnienie:
Wybrano Panią   mgr Agnieszkę Kostanowicz.  Kandydatka  spełnia  wymagania formalne, legitymując się wykształceniem wyższym magisterskim  o specjalności: Zarządzanie w Administracji  publicznej. Wykazała   się  bardzo dobrą znajomością zagadnień na temat  pracy  w administracji oraz posiada umiejętność analitycznego myślenia.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała  opanowanie, precyzję i logikę wypowiedzi. Jest osobą komunikatywną  o wysokiej kulturze osobistej.


Link dotyczący harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na rok 2018/2019.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i


Informacja administratora danych :